-> Zurück zur Kastler Illustrierten Ausgabe Januar 02-1

-> home Magyar
NM_Nachrichten_nm_logo_260.gif (5240 Byte)
usv1a_azt.jpg (21188 Byte)

 

usv1a_ant.jpg (25085 Byte)usv2a_nnt.jpg (16900 Byte)

(Neumarkter Nachrichten, 02.01.02)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Neumarkti Hirujság, 2002 január 2

Hortolani Marianne igazgatónönek tilos az
iskolába belépnie


Az Exilmagyarok puccsolnak

Az uj európai konzeptus nem passzol a sémába

Kastl - A Magyar Iskolabizottság egyes öskonzervativ tagjai
puccsszerüen akarják az Európai Magyar Gimnáziumban a
hatalmat magukhoz ragadni.
Ha e csoport akarata szerint történik minden, akkor Hortolani
Marianne igazgatónö elveszitette hivatalát. Fülemen Róza
üzletvezetönö és Biró Gabriella volt igazgatóhelyettes szeme
láttára akadályozta egy volt diák ajtónálló-mentalitással az
igazgatónöt a tanári szobába való belépésben.

2000 óta
Az iskola hordozó szervezete 2000 óta félig a Magyar Iskola-
bizottságból, félig az Amberg-Sulzbachi járásból, Kastl falu-
vezetöségéböl és az Eichstätt-i katolikus egyházmegyéböl áll.
A Magyar Iskolabizottság jelenlegi vezetösége ugyan illedelmesen
megköszöni a kivülröl jövö anyagi segitséget, de hogy az iskolában
mi történik, azt ök egyedül akarják eldönteni.Igy a dühöngö módú
cselekedetek olyan tényeket teremtettek, melyekkel a hordozó
szervezet többi tagja, akiket Wagner Hans járási elnök, Raab Hans
polgármester és a katolikus egyházmegye alkalmazottja képvisel,
nem értenek egyet. Annál is inkább, mert az iskola belsö ügyeinek
intézése az igazgatónö kezében van. Azonban ugy látszik, hogy ez
nem akadályozza a németországi magyarok kis csoportját, akik az
üzletvezetönö körül gyültek össze, mindennek az ellenkezöjét
megpróbálni. A Kastl-i polgármesternek, aki megpróbált közvetiteni,
röviduton az ajtót mutatták. A müncheni magyar generálkonzul,
Prof. Dr. Gyarmathy György sem járt sikerrel, aki az üzletvezetönönek
a belátására akart hivatkozni. Az igazgatónöt ugyanis nemcsak a
bajor Kultuszminiszterium, hanem a magyar Kultuszminiszterium is
támogatja.

Mielött a diákok a szünetre mentek volna, a diákképviselet vezetöi
Hortolani Mariannénak egy támogató irást nyújtottak át. Ebben ez áll:
"A diákság Ön mögött áll és örülne annak, ha Önt továbbra is
igazgatójának tudhatná".

A tanárok abba az alapjában véve lehetetlen helyzetbe kerültek, hogy
a jogerösen az iskolát vezetö igazgatónö mellett való lojalitásukkal
saját munkahelyüket hozták volna veszélybe. Az üzletvezetönö által
kiadott körlevél fegyelmi eljárás veszélyét helyezte kilátásba azon
tanárok számára, akik továbbra is az igazgatónö utasitásait követik.
Aggódó szülök attól félnek, hogy az iskola fölött a Magyar Iskola-
bizottságon keresztül egy kötélhúzás kezdödik, amelyben az
Iskolabizottság akarja a kulcsok hatalmát magához ragadni.
Attól lehet tartani, hogy ez a csapat az exilmagyarok uralmát
akarja ujra bevezetni. Célkitüzésük az lenne, hogy a szintiszta
magyar iskola idejétmúlt konzeptusát megvalósitsák, amely azonban
már 1997-ben véglegesen meghiusult.

Azóta az iskola mint kétnyelvü iskola a kultúrák találkozását európai
tartalommal akarja megtölteni és ezen az úton haladva élvezi a Bajor
Állam, a Magyar Köztársaság, a járás és a katolikus egyház támogatását.
Az ettöl a konceptustól való eltérés jelét szolgáltatja az aggódó szülök
szerint az üzletvezetönö december elején kelt levele. A karácsonyi
szünet elötti utolsó napon ezt az irásos nyilatkozatot még tettlegesség
is követte.

A szülök remélik, hogy a járáselnök, a polgármester és a katolikus
egyház felelösei haladéktalanul kapcsolatot vesznek fel a Kultusz-
minisztériummal és a magyarországi illetékes helyekkel, az iskola
profiljának helyes értelmezése érdekében.