Heinz Lang, Kastler Illustrierte  - Anfang Ausgabe Jan 2002- 1  Navigation zur homepage von Heinz Lang, Kastl - header

 

Warum
Miért akarja minden áron ...?

jul25_mic.jpg (6686 Byte)

 

 

Heinz Lang
Heinz Lang Kastl-i
3. polgármester gondolatai az Európai Magyar Gimnázium sorsával kapcsolatban Elhangzott mint a Fiatal Független Lista (JUL)  céldiszkussziója

 

gimnázium

 

Pressebericht zu Zielen im Neumarkter Tagblatt

(JUL céldiszkussziója)                                                                              von Heinz Lang


"Miért akarja minden áron ezt a gimnáziumot megtartani? Ha azok maguk annyira buták és az iskolájukat akarattal tönkre akarják tenni, akkor hagyd hogy jöjjön, aminek jönnie kell!" Ilyen és hasonló gondolatokat lehet Kastl-ban mindenfelé hallani. Kevésbé jóakaratú kortársaim azzal gyanusitanak, hogy én ezzel a témával találtam meg azt a pódiumot, melyen elötérbe tudom játszani magam.

Nem olyan egyszerü azért a dolog

Sajnos nem ilyen egyszerüen állnak a dolgok és egyes kevesek egoizmusa rövid idön belül mindannyiunkon  bosszut áll. Ez azt jelenti: rövid idön belül nemcsak a diákok és tanárok a várban, hanem Kastl falu egész lakossága hátrányos helyzetbe kerülne. A gimnázium vége a várkolostor használatának a végét is jelentené. Teljesen utópisztikus lenne azt gondolni, hogy rövid idön belül egy másik, ugyanolyan értékü használatra kerülne sor.

Vége lenne a bevételeknek

"Hát akkor az épület éppenséggel üresen állna és nem lenne annyi szemét a vár felé vezetö úton," mondja talán egy felmérgesedett iskolaszomszéd. Ennek az embernek csak azt lehet válaszolni, hogy azzal a pénzzel, amit a mi falunk és a falu üzletei igy elveszitenének, sok  "szemétfelszedöt" lehetne alkalmazni és fizetni. A falu lakosságának létszámcsökkenése elöször is az állami támogatást csökkentené és a falu vezetösége még nagyobb anyagi gondokba kerülne. Másodszor a viz és a szennyviz csatornázási mennyisége is csökkenne, amitöl szintén pénzek hiányoznának a falu kasszájából. Mivel azonban a vizdijat és a csatornázási költségeket ki kell fizetni, ez egyszerüen azt jelentené, hogy mindezeket a többlet- költségeket Kastl lakosságának kellene viselnie. És ha az ember abból indul ki, hogy a gimnázium bezárása esetében több tanár és az iskolában érdekelt személy elköltözne a faluból, akkor lehet csak igazán a veszteség mértékét lassan felfogni: milliókról van szó! Vége lenne a központi szerepnek

Azonban a valós veszteségek még nem is kerültek emlitésre és sajnos sokan még a tanácstagok közül sem érdeklödnek ezek iránt a kihatások iránt: Kastl falu jelentöségének elveszitése ezen a tájékon. Amennyiben Kastl falu rövid határidön belül nem indit be egy uj gondolkozási irányt, akkor egyszerüen el fog tünni a megyei politikusok fejéböl és el fog tünni egyes térképekröl is. Nem az országutakat jelölö térképekröl, hanem a bajorországi "támogatásra méltó" centrumok térképéröl. Közös nevezöre hozva: Ha Kastl többé már nem egy centrum, akkor már nem is kap több támogatást. Kastl igysem tudja már azokat a központi kritériumokat felmutatni, melyekkel még 75 évvel ezelött rendelkezett. Akkoriban Kastl megyei központ volt, birósággal és adóhivatallal. Egy hivatali reform ezt 1929-ben szétzuzta, a hivatalokat részben Amberghez, részben Neumarkthoz csatolták. Jelenleg szintén folyik egy ilyen hasonló reform: a "területi fejlesztési terv (LEP)". Csak minden erö közös bedobásával tudja Kastl a kormányrudat mégegyszer a jó irányba forditani.

Eltünnének a fejlesztési támogatási pénzek

A támogatási pénzek odaitélésében központi szerepet játszanak például az iskolák, mindenek elött magasabb szintü intézmények, mint a mi gimnáziumunk, bevásárlási lehetöségek, mint a Netto- üzletünk, de fontos szerepet játszanak a Faluüzlet, szabadidö- központok mint a mi szabadstrandunk és sportpályánk, nyaralási- és üdülési lehetöségek mint a mi Lauterach patak-völgyünk és a "Forsthof" hotelünk. Ellátási intézmények mint a benzinkút és a szennyviztisztitóközpont, lehetöleg rögtön több falu számára. A tömegközlekedés lehetösége (ÖPNV), lehetöség szerint több irányba is, mint például Sulzbach-Rosenberg felé is. Minderre  szüksége van Kastl-nak, ha valamilyen formában még egy centrum akar lenni, ha fejlesztéstámogatási döntésekkor figyelemre méltó akar maradni, ha politikai döntésekkor még szerepet akar játszani.

A szinergiát kell kihasználni

Mindez csak akkor fog sikerülni, ha mindenki teljes eröbedobással dolgozik ezen: "szinergia" - igy hangzik a varázsszó az országtervezö folyamatokban. Azonban ez csak akkor fog sikerülni, ha a Lauterach mellett fekvö falvak összefognak, különösen is Kastl és Lauterhofen. Az általános iskola kérdésében ez sikerült is. És Löhner, Neumarkt-i járási elnök pár nappal ezelött nagy nyitottsággal adott igazat nekem, hogy tényleg ez az egyetlen esély, a lauterhofeniek számára is. Ezért nem szabad a mi gimnáziumunkat és sok minden mást, amink van és ujra van, hagyni tönkre tenni. Az összes itt nevezett intézmény a Falu- tanács és a hivatalok központi témája kell hogy legyen. Polgárok és csoportok ötletei és tervei kipróbálásra kell hogy kerüljenek, és ehhez
a tanácsháza támagatására van szükség.
(mehr dazu)  (zur deutschen Version) Nemetz

jul25_mic.jpg (6686 Byte)
                                                                         Alles zum Thema